Ut på tur flere i lag

Fremhevet

Å kjøre tur sammen med andre motorsyklister er moro, men det krever også litt disiplin
og aktsomhet. Vi har forskjellig kjørestil, tempo og erfaring. Noen har kanskje nettopp
tatt lappen, mens andre har kjørt i mange år og har kanskje også tatt avanserte
kjørekurs eller debutantkurs (roadracing). Det som er moderat og udramatisk for en
sjåfør, kan virke som stressende for en annen. Noen vil sikkert også oppleve et visst
gruppepress. Det kan være flaut å si fra at man synes det går for fort, da er man liksom
ikke god nok. Spesielt i store grupper vil det være fælt å føle seg som en brems. I stedet
biter man tennene sammen og henger på så godt det lar seg gjøre. Og får en lite trivelig
tur. Alternativet er å appellere til de andre deltagernes toleranse, og forklare situasjonen.
Det er godt mulig det er andre i gruppen som også lider i stillhet, og som vil sette pris på
at noen turte ta opp emnet.
Først og fremst bør alle være klare til avtalt tid for avgang. Det kan bli svært varmt å sitte i solsteika og vente i fullt kjøreutstyr, mens noen bare skal på do eller fylle bensin. Sørg
for å ha vært på toalettet. Still med full tank, eller nok til ca. 10 mils kjøring. Alternativt
bør dere avtale et snarlig bensinstopp.
En erfaren motorsyklist bør lede kolonnen, og skal passe så godt som mulig på at alle er
med. Det er hans ansvar å holde riktig fartsnivå. Hvis det blir store luker mellom syklene,
kan det tyde på at farten er for høy. Tempoet er alltid mest ujevnt bakerst i en kolonne.
Utenom lederen bør de mest erfarne kjøre bakerst.
Der hvor kjøreforholdene tillater det, er det lurt å holde et sikksakk-mønster i veibanen,
dvs. vi legger oss annenhver litt til høyre og litt til venstre. Dette gir flere fordeler. Det gir
bedre sikt, både forover og i speilet bakover. Vi kan ligge litt tettere siden avstanden til
sykkelen foran likevel blir tilfredsstillende, og vi har plass til evt. nødbremsing. I tillegg blir vanskeligere for biler å bryte inn i kolonnen, og dermed slipper vi også unødige
forbikjøringer. Hvis sykkelen foran deg bytter spor, bytter du også (dette kan ofte skje
ved forbikjøringer). På svingete veier, og hvor forholdene ellers tilsier det, kjører vi med
mer individuelt sporvalg. Sørg da også for tilstrekkelig avstand til sykkelen foran.
Husk også å kjøre som en selvstendig sjåfør, ikke fokuser på baklyset til sykkelen foran
deg og følg «blindt» etter. Selv om sjåføren foran deg kjører ut i et kryss eller foretar en
forbikjøring, er det ikke sikkert du bør følge på. Ta dine egne beslutninger i forhold til hva
som føles sikkert for deg. Når du foretar en forbikjøring selv, husk at sjåføren bak deg
kan følge på. Kjør raskt forbi, og slakk ikke av på farten med en gang du har passert
bilen. Ta en rask kikk i speilet, og gjør plass til den/de som evt. kommer etter deg. Det
kan hende at sjåføren bak deg stoler på din vurdering og henger seg på.
Bruk speilene aktivt. Hvis du ser at motorsykkelen bak deg sakker akterut, hold igjen og
lag en luke til motorsykkelen foran deg, slik at denne også har en sjanse til å oppdage
av noen henger etter. På denne måten vil lederen også få beskjed etterhvert, og vil
kunne avpasse farten slik at alle henger med. Pass på at syklisten bak deg ser hvor
kolonnen kjører når vi kommer til et kryss.
Når vi kommer til en svingete og morsom veistrekning, kan det godt hende at noen
ønsker å kjøre i et litt sportsligere tempo. Slipp de frem, og ikke prøv å henge på hvis du
ikke føler deg komfortabel med farten. Ved neste veikryss hvor det er den minste tvil om
veivalg, SKAL de vente på deg (med mindre det er delt ut kart og avtalt stoppesteder
hvor man samles).

Kilde: nmcu.org

NAF MC Kjørekurs, Bremsing

Når en skal trene bremsing er det viktig at deltagerne tar utgangspunkt i egne ferdigheter. Pusher instruktør for mye vil det lett oppstå velt. Det er derfor lurt å la den enkelte starte

sving

med å kunne velge sin trygge fart og bremse slik de er vant med.

Deretter kan du som instruktør gi oppgaver etter hvert som deltageren er mottagelig for det.

Målet er ikke å gjøre alle verdensmestere i å bremse, men at hver enkelt blir tryggere på å bremse effektivt og kontrollert.

Velg den øvelsen du liker best, eller velg kombinasjoner av forslagene.
Kjorekurs for motorsykkel, Bremsing

NAF MC Kjørekurs, Styring

Etter mange år på motorsykkel er man kanskje fristet til å tro at man kan svinge. Man får på sett og vis sykkelen rundt svingene, men presis styring er det mange som trenger trening på.

Øvelsene vil gi et detaljert grunnlag for å forstå hvilke delferdigheter en sving består av.

Det er en grunnleggende suksessfaktor at deltageren selv kjenner om sykkelen blir Sirkellettere/tyngre, mer/mindre stabil osv.

Når instruktør spør hvordan det gikk, svarer mange deltagere ut i fra hvordan det føles for dem i forhold til hva de er vant med. Få derfor deltageren til å kjenne etter hva motorsykkelen forteller.

Du som instruktør skal unngå å fortelle hva som er riktig og galt. La deltageren ta stilling til om sykkelen blir lettere å håndtere, om det føles tryggere og om en opplever bedre kontroll.
Kjorekurs for motorsykkel, Styring

NAF MC Kjørekurs balanse

Øvelsene er en god måte å få innarbeidet riktig forankring på sykkelen og evnen til å frigjøre blikket fra bakken.

8-tall

Når en skal øve opp balansen er det to hovedøvelser

  • balanse rett frem
  • balanse med sving

Kjorekurs for motorsykkel, Balanse

NAF MC Kjørekurs, Generelt

Å arrangere et kjørekurs kan virke litt skummelt på mange. Hva om deltagerne spør om noe du ikke kan?, er kurset bra nok?, tenk om…

Da skal du tenke på hva som har gjort at du har utviklet deg som motorsyklist. Noen ting har du funnet ut av ved å prøve og feile. Prøve og feile alene er alltid veldig nyttig, men kan bli veldig dyrt. Billigere løsninger er nok å lese artikler, snakke med andre eller delta på kurs. Kjorekurs for motorsykkel, Generelt

Full Kontroll – Godt tenkt

FKGT

Som mange antagelig allerede vet handler bøkene Full Kontroll om kjøreteknikk og Godt Tenkt om kjørestrategier på motorsykkel. Nå har NMCU og MCF (Motorsykkelimportørenes Forening) inngått et samarbeid om å samle de to NMCU-bøkene mellom to permer.
Full Kontroll – Godt Tenkt