SIKKER PÅ MC – kurs

Fremhevet

Et kjørekurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Vi vet at erfarne har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig. Vi vet at skolerte veiledere har noe som erfarne burde reflektere mer rundt.

Dette har vi slått sammen til et NAF Trafikksikkerhetskurs – «Sikker på MC». Litt i kjøregård, men mest på veien.

  • Om du sitter bakover- eller foroverlent, på tung scooter, eindunker eller gummiku, er du utsatt for risiko i trafikken. Denne risikoen kan du redusere betydelig gjennom enkle kjørestrategier og bevisst trening.
  • Kurset gjennomføres i grupper med noen tekniske øvelser i en kjøregård, samt flere kjøreturer på veg med helt konkrete oppgaver.
  • Gruppesamtaler før og etter hver tur.
  • Her er det ingen pekefingermentalitet. Det er dine opplevelser som bestemmer hva du ønsker å endre på. Om du er fersk eller har lang erfaring har ingen betydning.

Kurset er litt som CRC på sprayboks; løser ikke alle dine problemer, men løsner den ene mutteren slik at du kommer deg videre.

mc-trafikksikkerhetskurs2

Kurset inneholder:

  • Øvelser og oppgaver som gjør det en klere å oppfatte vegmiljøet riktig:
    • færre overraskelser
    • smartere bruk av fart
  • En kjørestrategi som bidrar til at du ikke blir påkjørt, eller kjører på andre.

NAF MC Kursgaranti

Dersom du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere atferd, får du pengene tilbake. Fyll i tilfelle ut

Priser:

Ordinær kursavgift er kr. 500,- med en rabatt på kr. 200,- for NAF MC medlemmer og NMCU medlemmer.

NAF MC Førerutvikling 2015

Våre kjerneverdier er miljø, sikkerhet og kjøreglede. Vi ønsker å være en ressurs for alle våre medlemmer og bidra til at vi blir tryggere sjøfører, samtidig som vi øker kjøregleden for den enkelte.

Vi tilbyr i 2015 et kursopplegg som inneholder elementer som er nyttige for alle mc førere på alle nivåer.

04.13

Kjøreøvelse på lukket område

M1 – Førstehjelpskurs
Generell førstehjelp og livredning med spesifikke elemeter for MC. Hvordan fjerne hjelm på ulykkesperson osv.

M2 – Trafikksikkerhetskurs
Bevisstgjøringskurs utviklet av NAF og NMCU. Dette kjøres hver onsdag i April og hver deltager må være med på et av disse.

M3 – Rustopplosningskurs
Praktiske øvelser på lukket område. Kjeglekjøring, svingøvelser, bremseøvelser m.m.

M4 – Sporvalg på bane
Sporvalg og kjøreteknikk på bane med instruktører/veileding

04.11

Våre instruktører har lang erfaring og gir gode tilbakemeldinger

 

Kalender

M1 –     26.03
M2 –     08.04    15.04    22.04    29.04
M3 –     09.05
M4 –     12.06

 

 

Påmelding
Ta kontakt med oss på epost eller telefon, så setter vi deg opp på datoer som passer.
Epost: leder@nafmc.com
Tlf: 45 60 30 30

Pris
NAF MC medlememer: 1 500,-
Andre: 2 500,-

Prisen inkluderer alle fire moduler, hvor M2 og M3 er obligatorisk for å kunne bli med på M4. Vi ordner delbetaling om det er ønskelig.

Ønsker du bare deler av kurset (M1, M2, M3)? Ta kontakt så ser vi om vi kan få det til.

Her er det første mann til mølla og det kan fort bli fullt så ta gjerne kontakt idag.

04.15

Sporvalg på bane (Rudskogen 2013)

%d bloggere liker dette: