SIKKER PÅ MC – kurs

Et kjørekurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Vi vet at erfarne har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig. Vi vet at skolerte veiledere har noe som erfarne burde reflektere mer rundt.

Dette har vi slått sammen til et NAF Trafikksikkerhetskurs – «Sikker på MC». Litt i kjøregård, men mest på veien.

  • Om du sitter bakover- eller foroverlent, på tung scooter, eindunker eller gummiku, er du utsatt for risiko i trafikken. Denne risikoen kan du redusere betydelig gjennom enkle kjørestrategier og bevisst trening.
  • Kurset gjennomføres i grupper med noen tekniske øvelser i en kjøregård, samt flere kjøreturer på veg med helt konkrete oppgaver.
  • Gruppesamtaler før og etter hver tur.
  • Her er det ingen pekefingermentalitet. Det er dine opplevelser som bestemmer hva du ønsker å endre på. Om du er fersk eller har lang erfaring har ingen betydning.

Kurset er litt som CRC på sprayboks; løser ikke alle dine problemer, men løsner den ene mutteren slik at du kommer deg videre.

mc-trafikksikkerhetskurs2

Kurset inneholder:

  • Øvelser og oppgaver som gjør det en klere å oppfatte vegmiljøet riktig:
    • færre overraskelser
    • smartere bruk av fart
  • En kjørestrategi som bidrar til at du ikke blir påkjørt, eller kjører på andre.

NAF MC Kursgaranti

Dersom du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere atferd, får du pengene tilbake. Fyll i tilfelle ut

Priser:

Ordinær kursavgift er kr. 500,- med en rabatt på kr. 200,- for NAF MC medlemmer og NMCU medlemmer.

%d bloggere liker dette: