Årsmøte og medlemsmøte NAF MC Vestfold

Vi avholder årsmøte for NAF MC Vestfold Onsdag den 22.02.17 kl. 1900. Saker som ønskes tatt opp,må være styret i hende innen 10.02.17. Innspill kan sendes til: leder@nafmc.com
Aarsmoete
Vi kjører et kort medlemsmøte etter årsmøtet. Enkel bevertning. Vil du være med å bidra, eller har du forslag til aktiviteter, kom innom – det er din (medlemmenes) klubb 🙂