Årsmøte 2013

Årsmøte 2014 ble avholdt 19.02

Det var i alt 13 fremmøtte på årsmøtet og følgende saker ble tatt opp:

Sak 1 Konstituering
Sak 2 Årsberetning 2013
Sak 3 Regnskap 2013
Sak 4 Ansvarsfrihet fra styret
Sak 5 Styrets forslag til budsjett 2014
Sak 6 Innkomne saker
Sak 7 Valg

Samtlige saker ble gjennomgått og vedtatt uten invendinger.

Nytt styre ble valgt og har per 19.02 2014 følgende sammensetning:

styret
Kolbjørn Berglund, Siw Presterud, Siv Kristoffersen, Yngve Nybakk, Kirsty Hawk

Vi takker alle de fremmøtte for deltagelsen og ser frem til et spennende og hyggelig MC år i 2014

Styret