NAF MC Vestfold støtter NMCU og oppfordrer alle våre medlemmer til å melde seg inn. Innmeldingsskjema finner du her
nmcu

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er en landsdekkende, partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for norske gatemotorsyklister. Alle som er aksepterer NMCUs vedtekter kan bli medlem – uansett alder, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse.
NMCU skal forsvare motorsyklistenes rettigheter og ivareta motorsyklistenes interesser overfor myndigheter, politikere, media og næringsliv, både i Norge og i internasjonale fora.
NMCUs overordnede mål er å sørge for at motorsyklistene kan utøve sin aktivitet med størst mulig sikkerhet og minst mulig unødvendige begrensninger

Fakta om NMCU

  • Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er den landsdekkende interesse-organisasjonen til gatemotorsyklistene i Norge
  • NMCU ble startet i 1972 og har 14 000 medlemmer
  • NMCU er utelukkende finansiert av medlemmenes kontingent og har ingen sponsorer eller offentlig støtte
  • NMCU er fast høringsinstans for direktoratene og departementene i alle saker som angår motorsykkel
  • NMCU samarbeider tett med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet om ulykkesanalyser og tiltak mot MC-ulykker
  • NMCU er aktivt medlem i den europeiske MC-organisasjonen FEMA, som representerer 22 europeiske land og har kontorer i Brussel

Les NMCU og Statens vegvesen sin avtale om trafikksikkerhet  her

Les mer om hva NMCU har oppnådd her:  NMCU-141013, eller se deres nettsider: nmcu.org

Prøv og NMCU sin app som er tilgjengelig for Android og iPhone
android apple

 

Legg inn en kommentar